7.27.2009

Wojny Włoskie: Królestwo Francji kontra Państwo Kościelne

Krótki opis bitwy:

Siły Królestwa Francji (5200 piechoty, 2000 jazdy-rycerzy, 32 działa)

Prawe skrzydło: 2 oddziały (po 3 elementy) rycerzy francuskich (800 koni),

Centrum: 2 baterie artylerii (po 2 elementy) (32 działa), 1 oddział francuskich pikinierów zaciężnych (4 elementy) (1200 ludzi), 1 oddział pieszych kuszników (4 elementy) (800 ludzi).

Lewe skrzydło: 3 oddziały (po 3 elementy) rycerzy (2 francuskich i 1 kondotierów włoskich) (1200 koni), 1 wielka kolumna Szwajcarów (1 oddział pik - 6 elementów i 1 oddział halabard 4 elementy) (3200 ludzi).

Armia Papieża (11200 piechoty, 2000 jazdy - w tym 1200 rycerzy i 800 lekkiej jazdy)

Prawe skrzydło: 1 oddział (3 elementy) rycerzy włoskich (400 koni), 1 oddział (4 elementy) mieczników włoskich (800 ludzi), 1 oddział (4 elementy) kuszników włoskich (800 ludzi).

Centrum: 1 oddział (3 elementy) rycerzy włoskich (400 koni), 1 wielka kolumna lancknechtów (1 oddział pik - 12 elementów, 1 oddział straceńców - 4 elementy z dwuręcznymi mieczami i 1 oddział arkebuzerów - 4 elementy) (6400 ludzi).

Lewe skrzydło: 1 wielka kolumna piechoty romańskiej (1 oddział pik - 6 elementów, i 1 oddział arkebuzerów - 4 elementy) (3200 ludzi), 1 oddział (3 elementy) rycerzy włoskich (400 koni), 2 oddziały lekkiej jazdy (po 3 elementy): 1 konnych kuszników i 1 arkebuzerów (800 koni).


Bitwa miała charakter spotkaniowy tzn. obie strony były ofensywne

Plan francuski – obrona w centrum i atak na skrzydłach
Plan papieski – atak w centrum z osłoną skrzydeł

Bitwa rozpoczęła się atakiem rycerstwa francuskiego na obu skrzydłach. Zadaniem rycerzy miało być zmiażdżenie skrzydeł papistów i atak na flankę piechoty papieskiej stojącej w centrum. Patrząc jednak na siły wystawione na polu bitwy wydawało się, że nic nie powstrzyma centrum papistów, w którym znajdowały się dwie wielkie kolumny piechoty i jedynie rycerze francuscy ujdą cało ze starcia.
Stało się jednak inaczej…
Rycerze francuscy szybko złamali opór na skrzydłach i zmienili kierunek ataku na centrum. Prawe skrzydło wykonało manewr szybko i bez problemów, natomiast lewe skrzydło czekała przykra niespodzianka w postaci obozu obsadzonego przez tarczowników włoskich, którzy sprawnie wyparli rycerzy z obozu.
W czasie walk na skrzydłach centrum wojsk papieskich ruszyło do przodu w celu rozbicia obrony francuskiej, zdobycia stanowisk artylerii i zajęcia obozu – co przypieczętowało by klęskę wojsk francuskich. Okazało się jednak, że manewr piechoty papieskiej nie jest tak dynamiczny jak być powinien i skrzydła wojsk papieskich przestały istnieć zanim piechota wojsk papieskich dotarła do pozycji centrum francuskiego.
Główną siłą centrum wojsk papieskich była wielka kolumna lancknechtów, która dochodząc do pozycji francuskich otrzymała poważne straty od artylerii francuskiej i została powstrzymana przez małą kolumnę milicji pikardyjskiej. Jednocześnie lancknechci zostali zaatakowani z prawej flanki przez kolumnę Szwajcarów (nieskutecznie powstrzymywanych przez rycerzy włoskich), a od tyłu i od drugiej flanki przez rycerzy francuskich – co skończyło się dla nich tragicznie, chociaż długo stawiali opór.

W tym czasie druga kolumna piechoty włoskiej wykonywała manewr na flankę artylerii francuskiej – zdobywając jedną z baterii.

Bitwa zakończyła się uzgodnieniem stron, że papiści wycofują się z pola bitwy siłami, które ocalały - kolumną piechoty włoskiej oraz tarczownikami.

A to ja podczas bitwy :)

Kilka fotek:

Wojny Włoskie: Królestwo Francji kontra Państwo Kościelne

3.02.2009

Wojny Włoskie 1503-1515 r. - druga bitwa testowa Cz.2

Krótki opis bitwy:

Stroną ofensywną byli Francuzi. Hiszpanie bronili się zza pasa umocnień polowych.
Na prawym skrzydle rycerze francuscy zaatakowali stradiotów osłaniających umocnienia Armii Hiszpańskiej. Za nimi posuwali się włoscy tarczownicy i strzelcy. Stradioci manewrując na przedpolu wycofali się i skryli za linią rycerzy włoskich, hiszpańskich arkebuzerów i artylerii. Stojąca w głębi szyku hiszpańskiego kolumna lancknechtów dostała rozkaz przemaszerowania na drugie skrzydło.
W centrum atakowała kolumna lancknechtów, będących na żołdzie Króla Francji, wspomagana przez straceńców i arkebuzerów. Umocnienia hiszpańskie w centrum były bronione przez dwie corunelle. W głębi szyku hiszpańskiego stała kolumna pikinierów papieskich – stanowiąca odwód Armii Hiszpańskiej.
Na lewym skrzydle francuskim atakowała wielka kolumna Szwajcarów, na służbie Króla Francji. Mieli oni przeciw sobie rycerzy hiszpańskich wspartych przez oddział konnych kuszników. Na tyłach linii rycerzy znajdował się obóz hiszpański.
Plan Fracuzów zakładał obejście Armii Hiszpańskiej zgrupowaniem rycerzy francuskich.
Został on zrealizowany właśnie w momencie, kiedy dochodziło do pierwszych starć na skrzydłach. Rycerze francuscy wyjechali na tyłach centrum hiszpańskiego, na lewo od obozu i zaatakowali kolumnę papistów.
W tym momencie szczęście wojenne odwróciło się od Króla Francji - nastąpiła chwilowa dezorganizacja i paraliż jego armii, co dało czas na przygotowanie się kolumny pikinierów papieskich do obrony i przegrupowanie rycerzy hiszpańskich, przeciw nowemu zagrożeniu. Gdyby nie ta nieoczekiwana chwila wytchnienia dla Hiszpanów – bitwa prawdopodobnie zakończyłby się ich pogromem.
Pikinierzy papiescy mimo bohaterskiego oporu ulegli rycerzom francuskim, ale zyskali czas na manewr kolumną lancknechtów, pozostających na służbie Króla Hiszpanii – którzy przemieścili się z lewego na prawe skrzydło i zagrodzili drogę Szwajcarom, wdzierającym się prawie do obozu. Jednocześnie w bok kolumny Szwajcarów wbili się rycerze hiszpańscy.
W tym czasie na lewym skrzydle hiszpańskim rycerze włoscy przeciwstawiali się szarży rycerzy francuskich, którzy mieli nad nimi dwukrotną przewagę. Ich bohaterska walka ochroniła tyły odchodzącej i atakującej Szwajcarów kolumny lancknechtów hiszpańskich.
W centrum lancknechci francuscy zaatakowali jedną z corunelli hiszpańskich, podczas gdy druga corunella znajdowała się pod ostrzałem arkebuzerów i kuszników.
Bitwa dochodziła do punktu kulminacyjnego: kolumna Szwajcarów zmagała się z lancknechtami i rycerzami hiszpańskimi, a corunella hiszpańska z kolumną lancknechtów francuskich. Obie z tych walk okazały się zwycięskie dla wojsk Króla Hiszpanii.
Resztki wojsk francuskich wycofały się na pozycje wyjściowe ścigane przez lekką jazdę hiszpańską.

Wojska Króla Hiszpanii stoczyły piękną bitwę obronną, dokonały zręcznego manewru po liniach wewnętrznych i odparły koncentryczny atak wojsk francuskich (w tym atak na tyły). Swojej wartości dowiodły hiszpańskie corunelle, sprawnie manewrując i przeciwstawiając się atakom rycerzy i lancknechtów.
***
Tyle widziane oczami świadka, który ze względu na kłopoty z zacinającą się przyłbicą i koniecznośc zasłaniania się przed ciosami francuskich mieczy być może nie wszytko zobaczył i nie wszystko zapamiętał.
***
rycerze hiszpańscy

tarczownicy włoscy

rycerze włoscy

szarża rycerzy francuskich na kolumnę papistówszarża rycerzy francuskich na rycerzy włoskich
arkebuzerzy francuscy podchodzą pod pozycje hiszpańskie
kusznicy francuscy podchodzą pod pozycje hiszpańskie
artyleria hiszpańska ostrzeliwuje wojska francuskie
artyleria francuska ostrzeliwuje wojska hiszpańskie

2.08.2009

Wojny Włoskie 1503-1515 r. - bitwa testowa cz.3

lancknechci w służbie francuskiej
Hiszpanie
rycerze francuscy
lancknechci forsują kamienny mur
rycerze włoscy
strzelcy prowadzą ogień do Hiszpanów
widok z pozycji artylerii francuskiej na atakowane pozycje hiszpańskie