3.02.2009

Wojny Włoskie 1503-1515 r. - druga bitwa testowa Cz.2

Krótki opis bitwy:

Stroną ofensywną byli Francuzi. Hiszpanie bronili się zza pasa umocnień polowych.
Na prawym skrzydle rycerze francuscy zaatakowali stradiotów osłaniających umocnienia Armii Hiszpańskiej. Za nimi posuwali się włoscy tarczownicy i strzelcy. Stradioci manewrując na przedpolu wycofali się i skryli za linią rycerzy włoskich, hiszpańskich arkebuzerów i artylerii. Stojąca w głębi szyku hiszpańskiego kolumna lancknechtów dostała rozkaz przemaszerowania na drugie skrzydło.
W centrum atakowała kolumna lancknechtów, będących na żołdzie Króla Francji, wspomagana przez straceńców i arkebuzerów. Umocnienia hiszpańskie w centrum były bronione przez dwie corunelle. W głębi szyku hiszpańskiego stała kolumna pikinierów papieskich – stanowiąca odwód Armii Hiszpańskiej.
Na lewym skrzydle francuskim atakowała wielka kolumna Szwajcarów, na służbie Króla Francji. Mieli oni przeciw sobie rycerzy hiszpańskich wspartych przez oddział konnych kuszników. Na tyłach linii rycerzy znajdował się obóz hiszpański.
Plan Fracuzów zakładał obejście Armii Hiszpańskiej zgrupowaniem rycerzy francuskich.
Został on zrealizowany właśnie w momencie, kiedy dochodziło do pierwszych starć na skrzydłach. Rycerze francuscy wyjechali na tyłach centrum hiszpańskiego, na lewo od obozu i zaatakowali kolumnę papistów.
W tym momencie szczęście wojenne odwróciło się od Króla Francji - nastąpiła chwilowa dezorganizacja i paraliż jego armii, co dało czas na przygotowanie się kolumny pikinierów papieskich do obrony i przegrupowanie rycerzy hiszpańskich, przeciw nowemu zagrożeniu. Gdyby nie ta nieoczekiwana chwila wytchnienia dla Hiszpanów – bitwa prawdopodobnie zakończyłby się ich pogromem.
Pikinierzy papiescy mimo bohaterskiego oporu ulegli rycerzom francuskim, ale zyskali czas na manewr kolumną lancknechtów, pozostających na służbie Króla Hiszpanii – którzy przemieścili się z lewego na prawe skrzydło i zagrodzili drogę Szwajcarom, wdzierającym się prawie do obozu. Jednocześnie w bok kolumny Szwajcarów wbili się rycerze hiszpańscy.
W tym czasie na lewym skrzydle hiszpańskim rycerze włoscy przeciwstawiali się szarży rycerzy francuskich, którzy mieli nad nimi dwukrotną przewagę. Ich bohaterska walka ochroniła tyły odchodzącej i atakującej Szwajcarów kolumny lancknechtów hiszpańskich.
W centrum lancknechci francuscy zaatakowali jedną z corunelli hiszpańskich, podczas gdy druga corunella znajdowała się pod ostrzałem arkebuzerów i kuszników.
Bitwa dochodziła do punktu kulminacyjnego: kolumna Szwajcarów zmagała się z lancknechtami i rycerzami hiszpańskimi, a corunella hiszpańska z kolumną lancknechtów francuskich. Obie z tych walk okazały się zwycięskie dla wojsk Króla Hiszpanii.
Resztki wojsk francuskich wycofały się na pozycje wyjściowe ścigane przez lekką jazdę hiszpańską.

Wojska Króla Hiszpanii stoczyły piękną bitwę obronną, dokonały zręcznego manewru po liniach wewnętrznych i odparły koncentryczny atak wojsk francuskich (w tym atak na tyły). Swojej wartości dowiodły hiszpańskie corunelle, sprawnie manewrując i przeciwstawiając się atakom rycerzy i lancknechtów.
***
Tyle widziane oczami świadka, który ze względu na kłopoty z zacinającą się przyłbicą i koniecznośc zasłaniania się przed ciosami francuskich mieczy być może nie wszytko zobaczył i nie wszystko zapamiętał.
***
rycerze hiszpańscy

tarczownicy włoscy

rycerze włoscy

szarża rycerzy francuskich na kolumnę papistówszarża rycerzy francuskich na rycerzy włoskich
arkebuzerzy francuscy podchodzą pod pozycje hiszpańskie
kusznicy francuscy podchodzą pod pozycje hiszpańskie
artyleria hiszpańska ostrzeliwuje wojska francuskie
artyleria francuska ostrzeliwuje wojska hiszpańskie