7.27.2009

Wojny Włoskie: Królestwo Francji kontra Państwo Kościelne

Krótki opis bitwy:

Siły Królestwa Francji (5200 piechoty, 2000 jazdy-rycerzy, 32 działa)

Prawe skrzydło: 2 oddziały (po 3 elementy) rycerzy francuskich (800 koni),

Centrum: 2 baterie artylerii (po 2 elementy) (32 działa), 1 oddział francuskich pikinierów zaciężnych (4 elementy) (1200 ludzi), 1 oddział pieszych kuszników (4 elementy) (800 ludzi).

Lewe skrzydło: 3 oddziały (po 3 elementy) rycerzy (2 francuskich i 1 kondotierów włoskich) (1200 koni), 1 wielka kolumna Szwajcarów (1 oddział pik - 6 elementów i 1 oddział halabard 4 elementy) (3200 ludzi).

Armia Papieża (11200 piechoty, 2000 jazdy - w tym 1200 rycerzy i 800 lekkiej jazdy)

Prawe skrzydło: 1 oddział (3 elementy) rycerzy włoskich (400 koni), 1 oddział (4 elementy) mieczników włoskich (800 ludzi), 1 oddział (4 elementy) kuszników włoskich (800 ludzi).

Centrum: 1 oddział (3 elementy) rycerzy włoskich (400 koni), 1 wielka kolumna lancknechtów (1 oddział pik - 12 elementów, 1 oddział straceńców - 4 elementy z dwuręcznymi mieczami i 1 oddział arkebuzerów - 4 elementy) (6400 ludzi).

Lewe skrzydło: 1 wielka kolumna piechoty romańskiej (1 oddział pik - 6 elementów, i 1 oddział arkebuzerów - 4 elementy) (3200 ludzi), 1 oddział (3 elementy) rycerzy włoskich (400 koni), 2 oddziały lekkiej jazdy (po 3 elementy): 1 konnych kuszników i 1 arkebuzerów (800 koni).


Bitwa miała charakter spotkaniowy tzn. obie strony były ofensywne

Plan francuski – obrona w centrum i atak na skrzydłach
Plan papieski – atak w centrum z osłoną skrzydeł

Bitwa rozpoczęła się atakiem rycerstwa francuskiego na obu skrzydłach. Zadaniem rycerzy miało być zmiażdżenie skrzydeł papistów i atak na flankę piechoty papieskiej stojącej w centrum. Patrząc jednak na siły wystawione na polu bitwy wydawało się, że nic nie powstrzyma centrum papistów, w którym znajdowały się dwie wielkie kolumny piechoty i jedynie rycerze francuscy ujdą cało ze starcia.
Stało się jednak inaczej…
Rycerze francuscy szybko złamali opór na skrzydłach i zmienili kierunek ataku na centrum. Prawe skrzydło wykonało manewr szybko i bez problemów, natomiast lewe skrzydło czekała przykra niespodzianka w postaci obozu obsadzonego przez tarczowników włoskich, którzy sprawnie wyparli rycerzy z obozu.
W czasie walk na skrzydłach centrum wojsk papieskich ruszyło do przodu w celu rozbicia obrony francuskiej, zdobycia stanowisk artylerii i zajęcia obozu – co przypieczętowało by klęskę wojsk francuskich. Okazało się jednak, że manewr piechoty papieskiej nie jest tak dynamiczny jak być powinien i skrzydła wojsk papieskich przestały istnieć zanim piechota wojsk papieskich dotarła do pozycji centrum francuskiego.
Główną siłą centrum wojsk papieskich była wielka kolumna lancknechtów, która dochodząc do pozycji francuskich otrzymała poważne straty od artylerii francuskiej i została powstrzymana przez małą kolumnę milicji pikardyjskiej. Jednocześnie lancknechci zostali zaatakowani z prawej flanki przez kolumnę Szwajcarów (nieskutecznie powstrzymywanych przez rycerzy włoskich), a od tyłu i od drugiej flanki przez rycerzy francuskich – co skończyło się dla nich tragicznie, chociaż długo stawiali opór.

W tym czasie druga kolumna piechoty włoskiej wykonywała manewr na flankę artylerii francuskiej – zdobywając jedną z baterii.

Bitwa zakończyła się uzgodnieniem stron, że papiści wycofują się z pola bitwy siłami, które ocalały - kolumną piechoty włoskiej oraz tarczownikami.

A to ja podczas bitwy :)

Kilka fotek:

Wojny Włoskie: Królestwo Francji kontra Państwo Kościelne