12.26.2008

Litewskie klimaty cz.2 czyli jak z Rusina zrobić BałtaOstatnimi czasy byłem zajęty innymi projektami (szczególnie współczesnością) i dlatego trochę zaniedbałem moje średniowiecze - rezultat: nadal tkwię w etapie przeróbek. W związku z tym postanowiłem podzielić się moimi przemyśleniami dotyczącymi możliwości wykorzystania zestawu figurek Zvezdy dla stworzenia jazdy litewskiej z przełomu XIV i XV wieku.
Wojskowość ludów bałtyckich wykształciła kilka charakterystycznych elementów uzbrojenia, które powinny znaleźć się w wyposażeniu wojów tak, żeby nabrali oni charakteru litewskiego:
  • Tarcze-pawężki - ludy bałtyckie wytworzyły odrębny typ tarczy drewnianej, który następnie rozpowszechnił się w Europie Środkowej (stając się m.in. narodową tarczą czeskich husytów, choć także Krzyżacy doceniali jej zalety).
  • Sulice - bałtyjską odmianę broni drzewcowej, która w odróżnieniu od zwykłej włóczni dorównywała, a niekiedy przewyższała swoją długością ciężkie kopie rycerskie (dochodziła do 5m długości), zachowując lekkość i elastyczność.
  • Hełmy - charakterystycznym wytworem bałtyjskim była pikelhauba - odmiana hełmu stożkowego. Litwini stosowali także kapaliny bizantyjskie oraz ruskie, wydłużone hełmy stożkowe.

  • Pozostałe elementy uzbrojenia będą zbliżone do uzbrojenia ruskiego co świadczy o dużych wpływach, jakie wywierała na Litwie kultura ruska w okresie wschodniej ekspansji tego państwa, na tereny osłabione najazdami mongolskimi.
CDN.

12.03.2008

Litewskie klimaty Cz.1

Zabrałem się wreszcie do formowania wojsk litewskich z przełomu XIV i XV wieku.
Armia Litewska w moim wydaniu :) będzie składała się z czterech kontyngentów, różniących się wyglądem, uzbrojeniem i częściowo taktyką:

  • - rdzennych oddziałów litewskich (z Litwy i Żmudzi) – charakterystyczne zbroje, pawężki lub tarcze migdałowe, kapaliny lub bałtyjskie hełmy stożkowe, sulice itd.,
  • - bojarów ruskich (z księstw ruskich włączonych lub podległych Wielkiemu Księstwu Litewskiemu) – zbroje ruskie, tarcze migdałowe lub okrągłe, hełmy stożkowe, włócznie, szable/miecze, łuki itp.,
  • - rycerzy polskich (polskich osadników rycerskich z terenów Polesia i Ukrainy, najemników polskich) oraz możnowładców litewskich noszących zbroje w stylu zachodnioeuropejskim – pancerze zachodnioeuropejskie - głównie kirysy kryte materiałem, łebki, tarcze trójkątne, kopie, kusze itd.
  • - tatarów osiadłych na Litwie i posiłków z terenów podległych Złotej Ordzie – chińskie zbroje lamelkowe, pancerze skórzane wzmacniane płytkami żelaznymi, okrągłe tarcze, szable, łuki refleksyjne itp.

Najliczniejszy kontyngent (ok. 50%) będą stanowili bojarzy ruscy.
Większość sił będą stanowili konni – przewiduję zrobienie tylko małych kontyngentów lekkiej piechoty (litewskiej/bałtyjskiem oraz ruskiej). Myślę też nad kontyngentem ciężkiej piechoty polskiej w stylu zachodnioeuropejskim.

C.D.N.